Zending

 

Geven voor zending
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de zending over grenzen heen, dan kunt u het geld overmaken naar IBAN rekeningnummer NL23RABO0373711832, Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Centrum, t.n.v. Zendingscommissie. Een gift naar dit rekeningnummer is fiscaal aftrekbaar, zie ANBI.

Meer weten over de zendingsdoelen waarvoor we warm lopen? Benader iemand van de zendingscommissie:

  • Teus den Hartog, 035-6854688 (voorzitter)
  • Ron van Loenen, (penningmeester)
  • Henny Smits, (secretariaat)
  • Dick van Soest (vertegenwoordiging vanuit het college van diakenen)
  • Willemieke Versluis, (voorzitter ZWO commissie)