In Hilversum - voor Hilversum

Zeker met zo’n bewogen geschiedenis in het achterhoofd zijn we dankbaar dat de Grote Kerk haar plek ook nu kan innemen in het centrum van Hilversum. We doen daarom graag iets terug voor de Hilversumse samenleving.

Tijdens de herdenkingsweken wordt er aandacht gevraagd voor inloophuis Wording aan de Hilversumse Vaartweg. Dit inloophuis biedt een open huis voor iedereen die dak- of thuisloos geworden is en voor mensen die te kampen hebben met psychische en/of verslavingsproblemen. Ook alleengaanden die graag anderen willen ontmoeten, kunnen er terecht.

Wij vragen u om dit mooie doel te steunen. Scan onderstaande QR-code of maak zelf een gift over op rekeningnummer NL23RABO0373711832 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inz. Wijkdiac. Grote Kerk, onder vermelding van Inloophuis Wording. Uw gift is fiscaal aftrekbaar en komt volledig ten goede aan Inloophuis Wording. Van harte aanbevolen.