Bible Journaling Club

Op 22 en 23 september gaat de Bible Journaling Club weer van start. De club is een bovenwijks PgH initiatief van Rianne ten Voorde (Vitamine G) en Maria den Toom (Grote Kerk). Nadat er een volledig eerste seizoen is gedraaid met kinderen uit verschillende kerkelijke achtergronden, is het fijn als u en jij wilt bidden voor een mooi en gezegend tweede seizoen.

De club is in twee groepen verdeeld:
• vrijdagavond voor de leeftijd vanaf 12 jaar tot ouder (middelbare school)
• zaterdagmiddag is het vanaf een jaar of 7 tot en met 12 jaar (basisschool)

Als alle kinderen er zijn wordt eerst het Bijbelgedeelte gelezen waarmee gewerkt gaat worden. Na het lezen is er gelegenheid om met elkaar te delen wat er opvalt. Dan wordt de groep in tweeën verdeeld en over enkele vragen nagedacht, daarna kan iedereen aan de slag met een Bijbeltekst die ze aanspreekt om er een mooie verwerking bij maken. Af en toe is er nog iets extra’s om te knutselen of te maken, maar twee uurtjes zijn zo voorbij. En natuurlijk is er voor de kinderen genoeg te knabbelen en te drinken.

Het is ontzettend leuk om te zien hoe ze onderling met elkaar aan het nadenken zijn over wat ze uit de Bijbel, het Woord van God, kunnen leren en hoe de contacten onderling zijn. Vanuit de oudere groep kwam de vraag om meer verdieping. Dus komend seizoen gaan we met de oudste groep aan de slag met het Bijbelboek Romeinen. Er wordt nagedacht over wat er in het Bijbelgedeelte gebeurt. Wat betekende het voor de mensen toen? Wat betekent het voor ons nu? Het Bijbelboek Romeinen heeft het leven van Augustinus, Maarten Luther en John Wesley helemaal veranderd, en dat kan voor iedereen gelden die zich hierin verdiept. De jongste groep gaat aan de slag met het thema gebed. Bij verschillende Bijbelgedeeltes zijn er dan de basisvragen: wie is/zijn aan het bidden en hoe loopt het af?
Wie meer informatie wil over deze club kan terecht bij Rianne of Maria.